78914

Projekt oficialnej rozvojovej pomoci, solárna energia pre Meloco

Grant schvalený SLOVAKAID, UNDP (80% investície 198 190USD) zmluva podpísaná dňa 04.10.2006 dľžka trvania projektu 1 rok.

Zodpovednos za projekt

EKOSOLAR s. r. o. (20 % investície 41000USD)
Jaroslav Korvín (company owner, executive director)

Projekt manažér

PLOP Slovakia
Antonio Martins da Silva, Executive Director
Juraj Kóša project manager

Spoločník inštitúcia príjemca v Afrike

ADICAE Mozambique
Antonio Pasarinho, President; Eneas Emanuel Eduardo Arone, Local Coordinator

Zámer projektu

Vybudovanie fotovoltaického systému na výrobu elektrickej energie o výkone 8,5 kW, pre objekty školy, nemocnice, administrátora, polície, verejných miestnosti.

Boli sme v Afrike

Odleteli sme na prvú konzultáciu prípravy projektu dòa 14.novembra na linke Viedeň-London-Johanesburg-Maputo. Prílet do Viedne 25. novembra na tej istej trase. V Mapute sme sa stretli s Antonio Martins da Silva, ktorý tam predčasne priletel s Angoly, kde zabezpečuje iný projekt. Na základe vypracovaného harmonogramu návštev v Mapute, ktoré dopredu dohodol sme absolvovali stretnutie s ludmi partnerskej organizácie Adicae, Dr.Leonardo S.Simäo direktorom vládnej nadácie pre rozvoj vidieka v Mozambiku. Stretnutia prebehli v úprimnej a priateľskej atmosfére s veľkou podporou pre úspešnosť projektu. Po týchto rozhodnutiach sme odleteli vnútroštátnou linkou do 3000 km vzdialeného mesta Pemba. Tu sme sa ubytovali v peknom prímorskom stredisku a začali sme objavovať pravú Afriku. Stretli sme sa direktorom provincie pre energetiku v Pembe Carlos Ussene Ali. Rokovanie bolo tak úspešne, že na základe informácií sme zhodnotili miesto realizácie obec Ocua a rozhodli sme sa o zmenu realizácie projektu do vzdialenej obce Meloco. Tým dôvodom bolo zistenie že vláda pred dvoma týždňami schválila financie na elektrifikáciu obce Ocua. Kedže do obce Meloco elektrifikácia nebude zavedená minimálne 20 rokov a to je vzdialená len 70 km. Na miesto realizácie projektu obce Meloco sme prekonali ešte 300 km v prenajatom terennáku, cestou sme sa zastavili v obci Ocua, kde sme sa uistili že v tejto obci by náš projekt nebol efektívny. Posledných 80 km do obce Meloco, sme prechádzali po prašnej ceste, mali sme niekoľko zastávok, kde sme spoznávali miestnych ľudí a ich kultúru. Veľkým zážitkom bolo, keï sme zastavili v neznámej obci zo skromnými chatrčami z bambusu ohádzané blatom a slamenými strechami, keï sme vystúpili z auta obklopili nás miestny obyvatelia s typickým Africkým spevom a tancom sprevádzané pištaľkami a bubnami, zrejme prvý krát videli belochov, náš sprievodca nám vysvetlil že v obci sa takto tešia z príchodu dospievajúcich chlapcov a dievčat po 1 mesačnom odlúčení z divokej buši, je to akási skúška dospelosti. Po príchode do Meloca sme si prehliadli a zdokumentovali objekty školy, nemocnice, budovy administrátora, budovy policie a budovy pre verejnosť sú to zväčša murované budovy zo strechou s vlnitého plechu, takže umiestnenie kolektorov bude na streche. Obec Meloco ma okolo 3000 obyvateľov a spádová oblasť školy a nemocnice pre asi 15000 obyvateľov. V obci je budova, kde bol dieseloví agregát, teraz slúži ako kancelária pre miestneho policajta. V obci nieje žiadna elektrika iba v nemocnici je jedna malá chladnička pre uloženie vakcíny, poháòaná fotovoltaickými panelmi namontované v roku 1997 nejakou Španielskou nadaciou. Zariadenie však im už dosluhovalo a po zistení sú kolektory otočené nevhodne na východ umiestnené na zemi a oplotené. Obcou nás sprevádzali miestny obyvatelia, administrátor, policajt a ïalší naši osobný strážcovia takže naša bezpečnosť bola zabezpečená na najvyššej úrovni. Prehliadkou obce nás zaviedli aj k najväčšiemu problému nedostatku pitnej vody. Jediným zdrojom bola jama na dne vyschnutej rieky podobnej naše mu Váhu, rieka sa naplní vodou len za obdobie dažïov väčšinu roka je rieka vyschnutá. Na dne rieky vzdialenej niekoľko sto metrov od obce sa tiesnilo okolo vyhrabanej jamy desiatky ľudí čakajúc na do tečenie vody aby si mohli naplniť plastové bandasky, často aj celí deò na paliacom slnku. Tento problém sa budeme snažiť vyriešiť v dalšom projekte vybudovaním studne. Po týchto zisteniach nás čaká príprava materiálu na realizáciu projektu naloženie kontajneru odoslanie loïou a v roku 2007 niekedy v septembri odchod na montáž, kde strávime pravdepodobne 2 mesiace s domorodým Africkým obyvateľstvom Mozambickej obci Meloco na samom konci civilizácie.